Transkrypcja nagrań z podziałem na mówców — nowa funkcja w Stenografie

Im więcej osób uczestniczy w nagraniu, tym trudniej je spisać, dlatego teraz Stenograf automatycznie dokonuje podziału na mówców. Sprawdź, jak działa nowa funkcjonalność!

Transkrypcja nagrania z podziałem na mówców

W przypadku zwyczajnych rozmów, podcastów czy też wywiadów komunikacja przebiega bardzo różnie: czasem spokojnie, a czasem burzliwie. Wyodrębnienie poszczególnych rozmówców i przypisanie ich do poszczególnych wypowiedzi wymaga poświęcenia dodatkowego czasu, przez co cały proces przygotowania tekstu transkrypcji się wydłuża.

Wychodząc naprzeciw użytkownikom Stenografu i ich oczekiwaniom postanowiliśmy wzbogacić Stenograf w nową funkcję — automatyczną diaryzację mówców. Diaryzacja polega na rozróżnianiu mówców na nagraniu, dzięki czemu znacząco ułatwi pracę z transkrypcjami nagrań.

Rozpoznani mówcy są nazywani automatycznie jako „SPEAKER_00”, „SPEAKER_01” itd., ale można te nazwy edytować i wprowadzać nowe np. konkretne imię i nazwisko prelegenta. Taka zmiana znacznie ułatwia pracę nad transkrypcjami wywiadów, debat, dyskusji i pozwala ją znacznie przyspieszyć. 

Diaryzacja jest szczególnie ważna i użyteczna w pracy dziennikarzy, psychologów czy badaczy, którzy pracują ze znaczącą ilością danych głosowych. W ich działaniach niezbędne jest właściwe określenie mówców do pozyskiwania i analizowania treści wypowiedzi.

Jak narzędzie Stenograf pozwala na dodawanie i zmiany mówców w transkrypcji nagrania

Mając przed sobą tekst transkrypcji w widoku transkrypcji aplikacji Stenograf widoczny jest podział na mówców. Domyślnie są to po prostu rosnące nazwy od „SPEAKER_00” oraz posiadające indywidualne kolory, aby łatwiej pracowało się z tekstem transkrypcji. 

Widok początkowy przed zmianami mówców.webp

Aby zmienić nazwę mówcy należy kliknąć jego domyślną nazwę. Wyświetli się lista, na której należy kliknąć ikonę ołówka obok nazwy mówcy, którą chcemy edytować. Zmieniamy ją i zapisujemy klikając ptaszek obok wpisanej nazwy. Wprowadzona zmiana zostanie zastosowana do wszystkich kwestii wypowiedzianych przez danego mówcę w całym zapisie transkrypcji.

Zmiana mówcy.webp

Może zdarzyć się, że będzie potrzeba dodać kolejnego mówcę w konkretnym miejscu zapisu tekstu transkrypcji. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć w docelowym miejscu i nacisnąć klawisz „Enter” - linia zostanie przełamana i zostanie dodany znacznik czasowy wraz z nazwą mówcy, którego treść wypowiedzi przełamaliśmy.

Dodawanie kolejnego mówcy w określonym miejscu.webp

Teraz należy kliknąć nazwę mówcy, wybrać „Dodaj mówcę” i postępować analogicznie jak przy zmianie nazwy.

Dodawanie kolejnego mówcy w określonym miejscu .webp

Po wykonaniu powyższych czynności dodana nazwa będzie odznaczała się również indywidualnym kolorem.

Widok po wszystkich zmianach mówców.webp

Podział na role w aplikacji Stenograf ułatwi przygotowanie transkrypcji i jeszcze bardziej skróci czas pracy z zapisem transkrypcji nagrań dźwięku. Zamiana mowy na tekst staje się coraz prostsza ze Stenografem!

Zamiana mówców i korekty w transkrypcji

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie zmiana tonu, wahania głośności lub błędna identyfikacja mówcy spowoduje nieprawidłowe przypisanie treści do mówcy. Można to bardzo łatwo skorygować.

Ustaw kursor w miejscu tekstu, który chcesz przypisać do poprzedniego mówcy lub scalić w jedną wypowiedź mówcy i kliknij „Backspace” na klawiaturze. Tekst zostanie przeniesiony do sekcji powyżej i przypisany do danego mówcy jak na grafice poniżej.

collage.webp

Jeżeli potrzebujesz zmienić mówcę, gdyż nieprawidłowo został przypisany do kwesti kliknij na nazwę mówcy i z rozwiniętego menu wybierz lektora odpowiadającego za daną wypowiedź.

Wybór mówcy.webp

Przypominamy, że diaryzacja to kolejna funkcjonalność wprowadzona do Stenografu. Niedawno informowaliśmy Was, że w naszej aplikacji automatycznie generuje się interpunkcja. Oczywiście, to nie koniec i możecie spodziewać się kolejnych usprawnień aplikacji Stenograf już wkrótce.

Stenograf to nie tylko narzędzie do tworzenia transkrypcji nagrań audio i wideo, to także zespół, który chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z napisami do filmów, transkrypcjami dźwięku czy tłumaczeniami. Jesteśmy otwarci na sugestie użytkowników i klientów Stenografu. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Paweł Cyrta
Paweł CyrtaHead of Voice AI @ Stenograf

Paweł Cyrta — specjalista ds. dźwięku, głosu, muzyki i multimediów. Doświadczony badacz i twórca oprogramowania specjalizujący się w analizie i przetwarzaniu sygnałów muzycznych, głosowych i dźwiękowych. Posiada obszerną wiedzę na temat systemów informatycznych, implementacji oprogramowania Open Source, Data Science, Data mining, Web mining, Text mining, NLP, Big Data, Machine Learning (HMM, GMM, SVM, ..., BDN, Deep Learning, ...). Dysponuje głęboką wiedzą z dziedziny dźwięku i rozwiązań audio, systemów emisji, przetwarzania, kompresowania i kodowania dźwięku. Nie są mu obce psychoakustyka, akustyka pomieszczeń, modelowanie 3D, programowanie i inżynieria dźwięku. Stale pogłębia swoją wiedzę pracując nad rozwojem aplikacji Stenograf wraz z zespołem deweloperów.

Chcesz rozpocząć?Twórz napisyszybko i przyjemnie!

Zyskaj czas i pieniądze

Zobacz również