Słownik definicji

Format SRT

format zapisu wprowadzony z końcem XX w. Plik z rozszerzeniem .srt zawiera napisy do materiałów wideo w postaci pliku tekstowego wraz z danymi w postaci kodu czasu HH: MM: SS, MIL, zawartością treści oraz informacją o położeniu wyświetlanych napisów. Plik w formacie SRT najlepiej zapisać stosując format: nazwapliku.[kod języka]_[kod kraju].srt, np. nazwapliku.pl_PL.srt. Taki format zapisu pliku napisów pozwala na bezproblemowe dodanie ich na serwisy, takie jak: Facebook, YouTube, LinkedIn i inne.

Napisy otwarte (OC - open caption)

napisy na stałe wmontowane do wideo (stanowią część obrazu, tzw. hardsuby) - nie można ich usunąć, włączyć, wyłączyć ani edytować. Zaletą tych napisów jest to, iż wyświetlą się zawsze po uruchomieniu filmu.

Napisy zamknięte (CC - closed caption)

są to napisy zsynchronizowane ze strumieniem nagranego filmu. Występują bardzo często jako plik tekstowy z napisami ze znacznikami czasowymi (np. pliki SRT), które określają czas wyświetlania się danych kwestii. Stosowane do uzupełniania filmów i różnego rodzaju nagrań filmowych w celu dostarczenia dodatkowych wrażeń i dokładniejszego przekazania informacji. Ich zaletą jest dowolność włączania, wyłączania i edytowania.

Stenograf

osoba spisująca teksty mówione; wśród stenografów za najlepszych uznawani są ci, którzy zapisują najwięcej sylab na minutę.

Stenogram

efekt pracy stenografa (zapis przemówienia, wykładu, zeznań)

Transkrybent (transkryptor)

osoba wykonująca transkrypcje.

Transkrypcja

zapis mowy danego języka przy pomocy symboli graficznych, czyli przekształcenie nagrania audio na tekst.

Transkrypcja edytowana

Jest to transkrypcja, w której pomija się zbędne powtórzenia wyrazów, jąkania się i typowe dla mowy potocznej zwroty jak: no, aha, no wiesz. Nie uwzględnia się wtrąceń, np. podczas przerwy w nagraniu czy przejawów emocji jak wulgaryzmy.

Transkrypcja pełna

Bardzo szczegółowa transkrypcja nagrania zawierająca zapis wszystkiego, co słyszymy, łącznie z odgłosami, tj. kaszel, śmiech, jąkanie się, szum, westchnienia. Jest to transkrypcja słowo w słowo. Zapisujemy wtrącenia, np. kelnerki podającej kawę. Zaznaczamy występującą w nagraniu ciszę, muzykę lub wszelkie odgłosy w tle. Najistotniejsza jest treść przekazu, a nie forma.

Transkrypcja standardowa (z redakcją)

Transkrypcja standardowa (z redakcją) zawiera wszystkie własności transkrypcji edytowanej oraz dodatkowo podejmuje się działania, aby zapis tekstowy był jak najbardziej zrozumiały i przejrzysty dla odbiorcy. Obejmuje swoim zakresem korektę stylistyczną, podział tekstu na akapity, boldowanie czcionki, linkowania, pomijanie niedokończonych zdań i myśli.

VTT

Rozszerzenie zapisu pliku tekstowego w formacie WebVTT (Web Video Text Tracks Format). Plik w formacie VTT przechowuje informacje o podpisach, napisach, rozdziałach i innych metadanych dla treści audio lub wideo. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych formatów zapisu napisów do filmów.

znaczniki czasowe (timestamps)

Znaczniki czasowe są tagami w transkrypcji nagrania, które identyfikują dokładny punkt na ścieżce audio lub wideo, pozwalając synchronizować wypowiadaną kwestię z odpowiadającą jej treścią tekstową. Znaczniki czasowe są niezbędne w tworzeniu napisów do wideo, jak również w transkrypcjach dla montażystów, ustalaniu rozdziałów nagrania i wielu innych zastosowaniach.